Στάμος & Συνεργάτες - Τομείς Εξειδίκευσης

Παράτυπη παράσταση Τράπεζας ενώπιον των Δικαστηρίων

Μπορούν οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις να παρασταθούν σε δίκη που έχει ξεκινήσει ο δανειολήπτης; Ο νόμος για τις εταιρείες διαχείρισης δεν έχει δώσει σε αυτές τη