Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 271/2019

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 271/2019

ΑΝΑΠΟΔΕΙΚΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ by Λεωνίδας Στάμος on Scribd   Με τον πρώτο (κύριο) λόγο της υπό κρίση ανακοπής τους, οι ανακόπτοντες εκθέτουν ότι η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής εκδόθηκε για απαίτηση