Άρειος Πάγος 901/2019 (ΣΤ’ Ποινκό)

Άρειος Πάγος 901/2019 (ΣΤ’ Ποινκό)

Μία εξαιρετικά μεν ενδιαφέρουσα, και εν μέρει αιτιολογημένη (σε ό,τι αφορά στην προϋπόθεση της επέμβασης σε “αρχείο” και στην διασταλτική ερμηνεία της από άλλα Δικαστήρια) απόφαση του Αρείου Πάγου, πλην

Στάμος & Συνεργάτες - Διοικητικές Αποφάσεις

Μ.Ο.Δ. Ηρακλείου, περί facebook και προσωπικών δεδομένων

Η οικειοθελής ανάρτηση προσωπικών πληροφοριών σε ένα δημοσίως προσβάσιμο μέσο, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι τεκμήριο υπέρ της επιθυμίας του χρήστη για δημοσιοποίηση-Δεν συνιστά παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων η