Στάμος & Συνεργάτες - Αποφάσεις Επί Ανακοπών

Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών 2502/2022

Η υπ’ αριθ. 2502/2022 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έκανε εν μέρει ΔΕΚΤΗ αρνητική αναγνωριστική αγωγή μας κατά της Τράπεζας Eurobank, με την αιτιολογία ότι με την εισαγωγή του «λογιστικού»

Στάμος & Συνεργάτες - Αποφάσεις Επί Ανακοπών

Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών 2485/2022

Η υπ’ αριθ. 2485/2022 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έκανε εν μέρει ΔΕΚΤΗ αρνητική αναγνωριστική αγωγή μας κατά της Τράπεζας Eurobank, με την αιτιολογία ότι με την εισαγωγή του «λογιστικού»

Στάμος & Συνεργάτες - Αποφάσεις Επί Ανακοπών

Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών 313/2022

Η υπ’ αριθ. 313/2022 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έκανε εν μέρει ΔΕΚΤΗ αρνητική αναγνωριστική αγωγή μας κατά της Τράπεζας Πειραιώς, με την αιτιολογία ότι ο συμβατικός όρος, βάσει του

Πάγια η νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους παράνομους τραπεζικούς όρους

Πάγια η νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους παράνομους τραπεζικούς όρους

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VI ΑΠΟΦΑΣΗ 44/2018 Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 8 Δεκεμβρίου 2017 με την εξής σύνθεση: Γεωργία Μαραγκού, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του VI Τμήματος, Γεώργιος Βοΐλης και