Αναγνώριση Ακυρότητας όρων: Πολυμελές Πρωτοδικείο Πειραιά 740/2020

Αναγνώριση Ακυρότητας όρων: Πολυμελές Πρωτοδικείο Πειραιά 740/2020

Αναγνωρίζει την ακυρότητα όρων. Καθορίζει ως σύστημα υπολογισμού τόκων, το σύστημα υπολογισμού τόκων 365 ημέρες αντί του έτους 360 ημερών ΠΠΠειραιά 740/2020 by Λεωνίδας Στάμος on Scribd

ΔΕΕ C-632/17

ΔΕΕ C-632/17

Ο εθνικός δικαστής οφείλει να εξετάζει αυτεπαγγέλτως τον ενδεχομένως καταχρηστικό χαρακτήρα συμβατικής ρήτρας!!! Oι προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής, πρέπει να διασφαλίζουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων που αντλεί ο