Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 1685/2020

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 1685/2020

ΜΠΑ 1685_2020 Το ποσό για το οποίο εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής δεν είναι ακριβές, καθόσον σε αυτό ακύρως συμπεριλαμβάνονται και ανατοκισθέντα ποσά της εισφοράς του ν. 128/75, με περαιτέρω συνέπεια

Στάμος & Συνεργάτες - Νομικές Πληροφορίες

Ειρηνοδικείο Αθηνών 193/2020

Ειρηνοδικείο Αθηνών 193/2020 Ενσωμάτωση στην απαίτηση παράνομων ποσών λόγω του ανατοκισμού της εισφοράς του Ν. 128/75 - Αδυναμία διαχωρισμού παράνομων ποσών by Λεωνίδας Στάμος