Ειρηνοδικείο Αθηνών 962/2020

Ειρηνοδικείο Αθηνών 962/2020

Ειρηνοδικείο Αθηνών 962/2020  Παραβίαση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς προστασία των δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως της ιδιωτικής ζωής by Λεωνίδας

Αναγνώριση Ακυρότητας όρων: Πολυμελές Πρωτοδικείο Πειραιά 740/2020

Αναγνώριση Ακυρότητας όρων: Πολυμελές Πρωτοδικείο Πειραιά 740/2020

Αναγνωρίζει την ακυρότητα όρων. Καθορίζει ως σύστημα υπολογισμού τόκων, το σύστημα υπολογισμού τόκων 365 ημέρες αντί του έτους 360 ημερών ΠΠΠειραιά 740/2020 by Λεωνίδας Στάμος on Scribd

Άρειος Πάγος 901/2019 (ΣΤ’ Ποινκό)

Άρειος Πάγος 901/2019 (ΣΤ’ Ποινκό)

Μία εξαιρετικά μεν ενδιαφέρουσα, και εν μέρει αιτιολογημένη (σε ό,τι αφορά στην προϋπόθεση της επέμβασης σε “αρχείο” και στην διασταλτική ερμηνεία της από άλλα Δικαστήρια) απόφαση του Αρείου Πάγου, πλην