Ευγενία Στάμου - Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

Μονομελές Εφετείο Ναυπλίου 90/2019

Περί εισφοράς Ν.128/75 by Λεωνίδας Στάμος on Scribd Στην προκειμένη υπόθεση, η Τράπεζα Πειραιώς είχε ήδη προβεί σε πλειστηριασμό ακινήτου του πιστούχου, το οποίο η ίδια υπερθεμάτισε και πήρε. Η

Στάμος & Συνεργάτες - Νομικές Πληροφορίες

Μονομελές Εφετείο Αιγαίου 85/2019

Περί Καταχρηστικότητας by Λεωνίδας Στάμος on Scribd Η αιτούσα προσκάλεσε την καθής σε εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς και προέβαλε ως τρόπο επίλυσης την εκ του ν.3898/2010 διαδικασία Διαμεσολάβησης. Επί της