Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 04/2021

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 04/2021

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 04/2021 Με την υπ' αριθμ. 04/2021, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών ακύρωσε πρόγραμμα πλειστηριασμού που επισπευδόταν δυνάμει κατάσχεσης μέρους διαταχθείσας απαίτησης, η οποία διαταχθείσα απαίτηση αποτελούσε μέρος πιστωτικού

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 6007/2020

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 6007/2020

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 6007/2020 "... η έλλειψη πληρεξουσιότητας της ενεργήσαντος δικηγόρου συνεπάγεται την ακυρότητα της διαταγής πληρωμής, ..."   by Λεωνίδας Στάμος

Μονομελές Εφετείο Ευβοίας 203/2020

Μονομελές Εφετείο Ευβοίας 203/2020

Εφετείο Ευβοίας (Μον) 203/2020 Πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως η κίνηση λογαριασμού από το άνοιγμά του έως και το οριστικό του κλείσιμο (ΑΠ 107/2017, ΑΠ 370/2012 ΝΟΜΟΣ)   by Λεωνίδας Στάμος

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 5828/2020

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 5828/2020

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 5828/2020 ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΚΥΛΙΣΗ & ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ - Η ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΙΜΟΤΗΤΑ & ΤΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΚΥΡΩΝ ΠΟΣΩΝ   by Λεωνίδας Στάμος

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 5827/2020

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 5827/2020

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 5827/2020   by Λεωνίδας Στάμος     “Από την επισκόπηση της ανωτέρω σύμβασης, μετά των πρόσθετων πράξεων αυτής, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα έγγραφα (αντίγραφα κινήσεως λογαριασμού)

Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών 165/2020

Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών 165/2020

Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών 165/2020 ...το παρόν Δικαστήριο έχει την άποψη ότι η συμπλήρωση της παροχής πληρεξουσιότητας, εν προκειμένω η έγκρισή της, θα έπρεπε να λάβει χώρα σε κάθε περίπτωση πρίν