Στάμος & Συνεργάτες - Νομικές Πληροφορίες

Ειρηνοδικείο Αθηνών 533/2020

Ειρηνοδικείο Αθηνών 533/2020 Ακυρότητα διαταγής λόγω διαδικαστικού απαραδέκτου - Η ενσωμάτωση στην διαταγή πληρωμής μή οφειλομένων κονδυλίων αναιρεί το εκκαθαρισμένο αυτής by Λεωνίδας Στάμος

Στάμος & Συνεργάτες - Νομικές Πληροφορίες

Ειρηνοδικείο Αθηνών 404/2020

Ειρηνοδικείο Αθηνών 404/2020 Παράνομος ανατοκισμός εισφοράς Ν.128/75-Η ενσωμάτωση στην απαίτηση μη οφειλομένων κονδυλίων αναιρεί το εκκαθαρισμένο αυτής by Λεωνίδας Στάμος

Στάμος & Συνεργάτες - Νομικές Πληροφορίες

Ειρηνοδικείο Αθηνών 193/2020

Ειρηνοδικείο Αθηνών 193/2020 Ενσωμάτωση στην απαίτηση παράνομων ποσών λόγω του ανατοκισμού της εισφοράς του Ν. 128/75 - Αδυναμία διαχωρισμού παράνομων ποσών by Λεωνίδας Στάμος

Στάμος & Συνεργάτες - Νομικές Πληροφορίες

Ειρηνοδικείο Αθηνών 914/2020

Ειρηνοδικείο Αθηνών 914/2020 Παράνομος ο ανατοκισμός της εισφοράς του Ν. 128/75 - Η ακυρότητα των επί μέρους ποσών επηρεάζει την αποδεικτικότητα με έγγραφα   by Λεωνίδας Στάμος

Κορυφαίου σκεπτικού αποφάσεις

Κορυφαίου σκεπτικού αποφάσεις

Κρατικός Λειτουργός με βαθιά γνώση των νόμων και του Συντάγματος, με ευρύτατη παιδεία και κοινωνική μόρφωση, με συναισθηματική σταθερότητα, νηφαλιότητα και ανεξαρτησία, με αμεροληψία και αντικειμενικότητα, με κριτική και δημιουργική