Πάγια η νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους παράνομους τραπεζικούς όρους

Πάγια η νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους παράνομους τραπεζικούς όρους

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VI ΑΠΟΦΑΣΗ 44/2018 Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 8 Δεκεμβρίου 2017 με την εξής σύνθεση: Γεωργία Μαραγκού, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του VI Τμήματος, Γεώργιος Βοΐλης και