Ειδική έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη με τίτλο “Κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών για οφειλές προς το δημόσιο”

Ειδική έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη με τίτλο “Κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών για οφειλές προς το δημόσιο”

Η ειδική έκθεση  παρουσιάστηκε στις 29.10.2018 στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Αθήνας στη διάρκεια ημερίδας που διοργανώθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή   ΣτΕ Ολ 3316/2014: Η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών

Λεωνίδας Στάμος - Δικηγόρος παρ'Αρείω Πάγω

Ανακοπή 933ΚΠολΔ και Προσωρινή Προστασία

Ως προς την προσωρινή προστασία του καθ’ ου η εκτέλεση, έως εκδόσεως αποφάσεως επί ασκηθείσας ανακοπής του άρθρου 933ΚΠολΔ, η κατάργηση της διατάξεως του άρθρου 938ΚΠολΔ συνδυαστικά με την de

Λεωνίδας Στάμος - Δικηγόρος παρ'Αρείω Πάγω

Η εισφορά του ν.128/75, υπολογίζεται μόνον επί των ενήμερων απαιτήσεων

Σύμφωνα με τις δοθείσες από το Υπουργείο Οικονομικών « Διευκρινίσεις για τον υπολογισμό της εισφοράς του ν.128/75 στις μεταβιβαζόμενες απαιτήσεις από δάνεια και πιστώσεις που διαχειρίζονται οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από

Λεωνίδας Στάμος - Δικηγόρος παρ'Αρείω Πάγω

Αίτημα Γνωμοδότησης προς την Εισαγγελέα Α.Π.

ΠΕΡΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Έχει παρατηρηθεί το τουλάχιστον ανησυχητικό φαινόμενο να διώκονται ποινικά ως κοινοί εγκληματίες, δανειολήπτες, και δη όσοι εξ αυτών, στα πλαίσια της επιχειρηματικής

Στάμος & Συνεργάτες - Αποφάσεις Επί Ανακοπών

Μη νόμιμη η ενημέρωση δια του Τύπου για διάθεση δεδομένων από τράπεζα σε αλλοδαπή εταιρία

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (αρ. απόφασης 23/2018). Ενημέρωση δια του Τύπου για διάθεση δεδομένων : Η τράπεζα ATTICA BANK γνωστοποίησε στην Αρχή ότι προτίθεται, για δεύτερη φορά, να προβεί σε

Στάμος & Συνεργάτες - Νομική Βιβλιοθήκη

ΠΕΡΙ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

Τιτλοποίηση ονομάζουμε την ομαδοποίηση ομοειδών απαιτήσεων (στοιχεία του ενεργητικού) όπως ενυπόθηκα δάνεια για αγορά κατοικίας, δάνεια για αγορά αυτοκινήτων, οφειλές πιστωτικών καρτών κλπ. σε ένα χαρτοφυλάκιο αναφοράς και την εκχώρηση