Λεωνίδας Στάμος - Δικηγόρος παρ'Αρείω Πάγω

Η εισφορά του ν.128/75, υπολογίζεται μόνον επί των ενήμερων απαιτήσεων

Σύμφωνα με τις δοθείσες από το Υπουργείο Οικονομικών « Διευκρινίσεις για τον υπολογισμό της εισφοράς του ν.128/75 στις μεταβιβαζόμενες απαιτήσεις από δάνεια και πιστώσεις που διαχειρίζονται οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από

Λεωνίδας Στάμος - Δικηγόρος παρ'Αρείω Πάγω

Αίτημα Γνωμοδότησης προς την Εισαγγελέα Α.Π.

ΠΕΡΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Έχει παρατηρηθεί το τουλάχιστον ανησυχητικό φαινόμενο να διώκονται ποινικά ως κοινοί εγκληματίες, δανειολήπτες, και δη όσοι εξ αυτών, στα πλαίσια της επιχειρηματικής

Στάμος & Συνεργάτες - Αποφάσεις Επί Ανακοπών

Μη νόμιμη η ενημέρωση δια του Τύπου για διάθεση δεδομένων από τράπεζα σε αλλοδαπή εταιρία

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (αρ. απόφασης 23/2018). Ενημέρωση δια του Τύπου για διάθεση δεδομένων : Η τράπεζα ATTICA BANK γνωστοποίησε στην Αρχή ότι προτίθεται, για δεύτερη φορά, να προβεί σε

Στάμος & Συνεργάτες - Νομική Βιβλιοθήκη

ΠΕΡΙ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

Τιτλοποίηση ονομάζουμε την ομαδοποίηση ομοειδών απαιτήσεων (στοιχεία του ενεργητικού) όπως ενυπόθηκα δάνεια για αγορά κατοικίας, δάνεια για αγορά αυτοκινήτων, οφειλές πιστωτικών καρτών κλπ. σε ένα χαρτοφυλάκιο αναφοράς και την εκχώρηση