Στάμος & Συνεργάτες - Νομική Βιβλιοθήκη

ΠΕΡΙ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

Τιτλοποίηση ονομάζουμε την ομαδοποίηση ομοειδών απαιτήσεων (στοιχεία του ενεργητικού) όπως ενυπόθηκα δάνεια για αγορά κατοικίας, δάνεια για αγορά αυτοκινήτων, οφειλές πιστωτικών καρτών κλπ. σε ένα χαρτοφυλάκιο αναφοράς και την εκχώρηση