Το τραπεζικό δίκαιο έχει αναδειχθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα, σε αυτόνομο κλάδο με στοιχεία όμως αστικού, εμπορικού, οικονομικού και δημοσίου δικαίου. Συνοπτικά μπορεί να διαπιστωθεί ότι το τραπεζικό δίκαιο αναφέρεται στις προϋποθέσεις λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων, την άσκηση εποπτείας και ελέγχου στις επιχειρήσεις αυτές και τις τραπεζικές εργασίες.

 Το γραφείο μας  δραστηριοποιείται στον τραπεζικό χώρο παρέχοντας συμβουλές σε οικονομικά θέματα, leasing, δάνεια, αποζημιώσεις, εγγυήσεις και παροχή ασφάλειας, επιχειρηματικές συναλλαγές καθώς επίσης και στον τομέα οικονομικών συναλλαγών και σε ζητήματα διεθνών εμπορικών συναλλαγών.

Επιπρόσθετα, παρέχουμε πλήρεις υπηρεσίες για διαχείριση τραπεζικών συναλλαγών για τις σχέσεις τράπεζας και πελάτη, βασικά χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητα της σχέσης, γενικές και ειδικές υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι των πελατών, γενικό τραπεζικό απόρρητο, απόρρητο των τραπεζικών καταθέσεων, υποχρεώσεις σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα.

Ειδικότερα αναλαμβάνουμε :

  • Ανακοπές κατά Διαταγών Πληρωμής από τραπεζικές συμβάσεις.
  • Έλεγχος Γ.Ο.Σ τραπεζικών συμβάσεων / Καταχρηστικότητα όρων.
  • Αγωγές αποζημίωσης κατά τραπεζών.
  • Αρνητικές Αναγνωριστικές Αγωγές.
  • Δάνεια σε ελβετικό φράγκο (CHF).
  • Υπερχρεωμένα Ν.3869/2010 (Σύνταξη Αίτησης – Εκδίκαση).

Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή απορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας !

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ