Εμπορικό δίκαιο είναι ο κλάδος του ιδιωτικού δικαίου που έχει ως αντικείμενο το εμπόριο με τη νομική έννοια του όρου. Περιλαμβάνει το Γενικό Μέρος του Εμπορικού Δικαίου, το Δίκαιο των Εταιριών, το Δίκαιο των Αξιογράφων, το Πτωχευτικό Δίκαιο, το Ασφαλιστικό Δίκαιο και το Ναυτικό και Αεροπορικό Δίκαιο.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει υποθέσεις τόσο σε συμβουλευτικό επίπεδο όσο και σε δικαστηριακό στους κάτωθι τομεις:

  • Καταχώρηση – Κατοχύρωση – Προστασία σήματος.
  • Διαφορές από αθέμιτο ανταγωνισμό.
  • Ναυτικές διαφορές.
  • Σύσταση – Τροποποίηση – Λύση κάθε τύπου εταιρίας.
  • Μετατροπές σχηματισμών εταιριών με συγχώνευση, απορρόφηση ή απόσχιση κλάδου.
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τις φορολογικές παραμέτρους κάθε τύπου εταιρίας.
  • Συμβάσεις leazing – franchise.
  • Ένταξη στο άρθρο 99ΠΤΚ και στη διαδικασία συνδιαλλαγής.
  • Παροχή ολοκληρωμένης νομικής υποστήριξης εταιριών.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή απορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας !

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ