Νομικά, καταναλωτής δεν είναι απλά ένα πρόσωπο που απολαμβάνει προϊόντα και υπηρεσίες έναντι αντιτίμου, χρηματικού ή υλικού (οικονομικός ορισμός), ούτε αποτελεί κάθε πρόσωπο που ενεργεί συναλλαγές για την ικανοποίηση μη επαγγελματικών του αναγκών όπως ανέφερε ο ν.1961/91

Ο σύγχρονος νομικός ορισμός μπορεί να βρεθεί στο ν.2251 άρθρο 1 παρ. 4 όπου η έννοια του καταναλωτή ορίζεται ως «κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το οποίο προορίζονται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες , που προσφέρονται στην αγορά ή το οποίο κάνει χρήση τέτοιων είναι και κάθε αποδέκτης του διαφημιστικού μηνύματος.».

Η ομάδα των καταναλωτών καταλαμβάνει όλη την κοινωνία, και επηρεάζεται από κάθε οικονομική απόφαση είτε ιδιωτών είτε του δημοσίου. Συνεπώς , αντιλαμβάνεται κανείς πόσο ασταθής είναι η θέση του στα πλαίσια της πολιτείας.

Με τις εξειδικευμένες γνώσεις μας καλούμαστε να αποκαταστήσουμε την ανισορροπία που έχει υποστεί ο καταναλωτής και να προστατεύουμε τα δικαιώματα του.

Αναλαμβάνουμε :

  • Αγωγές αποζημίωσης κατά τραπεζών.
  • Αγωγές κατά εισπρακτικών εταιρειών.
  • Προστασία προσωπικών Δεδομένων.
  • Έλεγχος καταχρηστικότητας Γ.Ο.Σ σε ασφαλιστικές – επενδυτικές – χρηματοδοτικές μίσθωσης (leazing) Συμβάσεις.
  • Συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος – Δικαίωμα υπαναχώρησης.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή απορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας !

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ