Στάμος & Συνεργάτες - Οι επιτυχίες μας

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΑΝΑΚΟΠΗΣ

Το ερώτημα Εάν η ανακοπή διαταγής πληρωμής έχει ασκηθεί πρίν το ν.4335/2015, ποιά είναι η προθεσμία πρόσθετων λόγων (η προθεσμία για την άσκηση και επίδοση των πρόσθετων λόγων ανακοπής); Η

Ο ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΣ ή ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΣ των ΤΟΚΩΝ

Ο ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΣ ή ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΣ των ΤΟΚΩΝ

Ανατοκισμός ή Εκτοκισμός των Τόκων: το νομοθετικό καθεστώς Τόσο κατά το προϊσχύον [αρ.8 ν.1083/1980 (Α΄252), ΝΕ 289/30.10.1980 (Α΄269)] όσο και κατά το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς [αρ.12 ν.2601/1998 (Α΄81),  αρ.30 ν.

ΠΕΡΙ ΑΟΡΙΣΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ

ΠΕΡΙ ΑΟΡΙΣΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ

Η ένσταση απαραδέκτου λόγω αοριστίας της ανακοπής Η πλέον συνηθισμένη ένσταση που προβάλλουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατά την εκδίκαση ανακοπής διαταγής πληρωμής είναι η ένσταση απαραδέκτου λόγω αοριστίας του δικογράφου

Στάμος & Συνεργάτες - Νομικές Πληροφορίες

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 225/2019

Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής   Το δικηγορικό σχήμα Στάμος & Συνεργάτες αναλαμβάνει υπεύθυνα και με συνέπεια την υπόθεση σας. Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία σε υποθέσεις Τραπεζικών απαιτήσεων από την εξωδικαστική επίλυσή τους

Παράνομη η είσπραξη απαιτήσεων που εκχωρούν οι Τράπεζες;

Παράνομη η είσπραξη απαιτήσεων που εκχωρούν οι Τράπεζες;

ΠΟΙΟΣ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ; H μεταβίβαση (εκχώρηση) απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια και πιστώσεις, ως νομικό εργαλείο αντιμετώπισης της επιδείνωσης της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων (λόγω