Στάμος & Συνεργάτες - Νομικές Πληροφορίες

Ειρηνοδικείο Αθηνών 914/2020

Ειρηνοδικείο Αθηνών 914/2020 Παράνομος ο ανατοκισμός της εισφοράς του Ν. 128/75 - Η ακυρότητα των επί μέρους ποσών επηρεάζει την αποδεικτικότητα με έγγραφα   by Λεωνίδας Στάμος

Λεωνίδας Στάμος - Δικηγόρος παρ'Αρείω Πάγω

Αγοραπωλησία Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου μέσω δανείου με παρακράτηση κυριότητας

Από τη διάταξη του άρθρου 532 ΑΚ, η οποία ορίζει, ότι “αν στην πώληση έχει τεθεί ο όρος ότι ο πωλητής διατηρεί την κυριότητα, ωσότου αποπληρωθεί το τίμημα, σε περίπτωση

Η Τράπεζα είναι Υπόχρεη ή Δεκτική Καταβολής της φορολογικής υποχρέωσης της εισφοράς του Ν. 128/75;

Η Τράπεζα είναι Υπόχρεη ή Δεκτική Καταβολής της φορολογικής υποχρέωσης της εισφοράς του Ν. 128/75;

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 128/1975 “επιβάλλεται από το έτος 1976 εισφορά, βαρύνουσα τα πάσης φύσεως εν Ελλάδι λειτουργούντα πιστωτικά ιδρύματα, περιλαμβανομένης και

Κορυφαίου σκεπτικού αποφάσεις

Κορυφαίου σκεπτικού αποφάσεις

Κρατικός Λειτουργός με βαθιά γνώση των νόμων και του Συντάγματος, με ευρύτατη παιδεία και κοινωνική μόρφωση, με συναισθηματική σταθερότητα, νηφαλιότητα και ανεξαρτησία, με αμεροληψία και αντικειμενικότητα, με κριτική και δημιουργική

Τί είναι η “Εταιρεία Διαχείρισης” κατά το Νόμο

Τί είναι η “Εταιρεία Διαχείρισης” κατά το Νόμο

Γράφει η Άννα Ιγνατένκο, Δικηγόρος Εν όψει της χρηματοπιστωτικής κρίσης και των κυκλικών μηχανισμών που συνέβαλαν στο ξέσπασμά της και επιδείνωσαν τις συνέπειές της, το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΣΧΣ), η