Ειρηνοδικείο Αθηνών 962/2020

Ειρηνοδικείο Αθηνών 962/2020

Ειρηνοδικείο Αθηνών 962/2020  Παραβίαση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς προστασία των δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως της ιδιωτικής ζωής by Λεωνίδας

Ειρηνοδικείο Αθηνών 431/2020

Ειρηνοδικείο Αθηνών 431/2020

Ειρηνοδικείο Αθηνών 431/2020 Παράνομη διαβίβαση, επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων - Ηθική βλάβη του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων - Αποζημίωση by Λεωνίδας Στάμος